Đăng ký ns-post.com
Đặt một đăng ký in được giao đến tận nhà của bạn.

Cập nhật tài khoản của bạn
Thay đổi địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.

Thanh toán hóa đơn
Thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc tài khoản séc.

Tạm ngừng dịch vụ
Tạm dừng đăng ký của bạn trong khi bạn đang đi nghỉ.

Yêu cầu địa điểm giao hàng cụ thể
Thông báo cho người giao hàng của bạn về địa điểm cụ thể mà bạn muốn giao giấy của mình.

Câu hỏi thường gặp
Danh sách các câu hỏi và câu trả lời của Giao hàng tận nhà.

Đối với bất kỳ vấn đề giao hàng hoặc thanh toán nào khác liên quan đến đăng ký bản in, vui lòng liên hệ với đại diện Dịch vụ khách hàng, bằng cách gửi email tới [email protected] hoặc gọi 1-800-552-7678.

Thứ Bảy-Chủ Nhật: 7:00 AM-2:00PM