Trang web & Ứng dụng

Để tải xuống ứng dụng ns-post.com iPad, hãy nhấp vào đây.

Để tải xuống ứng dụng ns-post.com iPhone, hãy nhấp vào đây.

Để tải xuống ứng dụng điện thoại hoặc máy tính bảng ns-post.com Android, hãy nhấp vào đây.

Để tải xuống ứng dụng Page Six cho iPhone,.

Để được hỗ trợ về trang web hoặc ứng dụng điện thoại của chúng tôi, vui lòng tham khảo danh sách bên dưới để liên hệ với bộ phận hỗ trợ về sản phẩm cụ thể của bạn:

ns-post.com Trang web: [email protected]
ns-post.com Ứng dụng iPhone: [email protected]
Ứng dụng Android ns-post.com: [email protected]
Ứng dụng iPad ns-post.com: [email protected]
Ứng dụng máy tính bảng Android ns-post.com: [email protected]
Ứng dụng Kindle ns-post.com: [email protected]
Ứng dụng iPhone Page Six:


Giao hàng tận nhà

Đăng ký ns-post.com
Đặt một đăng ký in được giao đến tận nhà của bạn.

Cập nhật tài khoản của bạn
Thay đổi địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.

Thanh toán hóa đơn
Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản séc.

Tạm ngừng dịch vụ
Tạm dừng đăng ký của bạn trong khi bạn đang đi nghỉ.

Chỉ định hướng dẫn giao hàng
Gửi giấy đến cửa hông, hiên nhà, bên trong tiền đình hoặc bất kỳ nơi nào khác mà bạn muốn.

Câu hỏi thường gặp
Danh sách các câu hỏi và câu trả lời của Giao hàng tận nhà.

Đối với bất kỳ vấn đề giao hàng hoặc thanh toán nào khác liên quan đến đăng ký bản in, vui lòng liên hệ với đại diện Dịch vụ khách hàng, bằng cách gửi email tới [email protected] hoặc gọi 1-800-552-7678.

Thứ Bảy-Chủ Nhật: 7:00 AM-2:00PM


Cửa hàng Bưu điện NY

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến NS-POST Store, hãy nhấp vào đây để gửi câu hỏi.


e-Edition

Để đặt đăng ký phiên bản điện tử ns-post.com, hãy nhấp vào đây.

Để được hỗ trợ đăng ký phiên bản điện tử ns-post.com, vui lòng gửi email tới [email protected].